V boji s obrnou Ládíkovi velmi výrazně pomáhají léčebně rehabilitační pobyty v Sanatoriích Klimkovice se zapojením do samopláteckého léčebného programu Reha - Klim pro děti s těžkým neurologickým postižením

Rehabilitace v Klimkovicích přináší výsledky zejména tehdy, je-li opakována během roku několikrát.

Pro sponzory, kteří by chtěli pomoci s úhradou nákladů Ládíkovy léčby je k dispozici podúčet Konta Bariéry číslo 777777222/0800, variabilní symbol 100311.

Na tomto podúčtu jsou shromažďovány příspěvky dárců do výše uvedené částky pod kontrolou nadace, jejíž dlouholetá činnost v této oblasti je zárukou, že darované prostředky budou využity výhradně k proklamovanému účelu a nehrozí jejich zneužití.

Všem sponzorům děkujeme!

Rodiče Ladislava Jermana

jiri.jerman@seznam.cz

T 728 030 368

https://www.sanatoria-klimkovice.cz/cz/reha-klim/

www.kontobariery.cz