V březnu Ládík absolvoval 14 denní rehabilitační pobyt v Arpidě, centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením v Českých Budějovicích. Více zde.

Ládík je milý a usměvavý sedmiletý klučina. Na první pohled byste nepoznali, jak těžký je Láďův zdravotní hendikep. Oboustranná spastická dětská mozková obrna (DMO -  spastická kvadruparéza) se psychomotorickou retardací zatím limituje jeho pohybové možnosti i sociální a intelektuální vývoj. Doposud není jisté, do jaké míry se u něj rozvine epilepsie, když připravenost k záchvatům dokumentuje elektroencefalografické vyšetření mozku (EEG). Projevuje se u něj také strabismus, který je korigován brýlemi s okluzorem. 

V tomto okamžiku má Ládík problémy s úchopem předmětů, neudrží se v sedě, je zcela závislý na plenkách a v podstatě nemluví. Těžko lze předem odhadnout meze, kam až se může dostat, jakých úspěchů lze dosáhnout léčbou, tréninkem a rehabilitací. 

Ládík již déle než rok podle možností pravidelně absolvuje hiporehabilitaci. Také plaváni je pro Ládíkův stav velmi prospěšné a proto se s ohledem na aktuální zdravotní stav zúčastňuje rehabilitace plaváním pro postižené děti v bazénu TJ Tuchlovice.

 

 

Ládíkova maminka se synem několikrát denně cvičí Vojtovou metodou.

K výraznějším pokrokům v oblasti psychomotoriky dochází především po absolvování léčebně rehabilitačních pobytů v Sanatoriích Klimkovice. Právě pro viditelný pozitivní vliv terapií v Klimkovicích Ládíkova lékařka neuroložka  doporučila Ládíkovi absolvovat specializovaný léčebný program metodou REHA-BASIC i v roce 2016. Před Ládíkovými rodiči tak vyvstal problém jak během několika měsíců dát dohromady částku bez mála 88 tisíc Korun na úhradu léčebně rehabilitačního pobytu se zapojením do programu Reha - Basic.  Uhradit tuto částku v plné výši bylo nad možnosti Ládíkových rodičů. Opět se proto obrátili o pomoc na Nadaci Charty 77, která jim vyšla v ústrety a umožnila jim pro tento účel využívat podúčet zřízený při Kontu bariéry. V listopadu roku 2015 jsme se začali obracet na potenciální sponzory o pomoc s financováním Ládíkovy rehabilitace. Počátkem února jsme mohli konstatovat, že se díky velkorysosti dárců podařilo potřebný finanční obnos na Ládíkově podkontě Konta Bariery shromáždit. V květnu a červnu pak Ládík absolvoval měsíční léčebně rehabilitační pobyt v Klimkovicích. Fizioterapeutky, které pracují s Ládíkem doma v Kladně konstatovaly, že po  rehabiitaci v Kllimkovicích je Ládík celkově uvolněnější, zejména svalstvo na rukou, ale že je i celkově pohyblivější. To pro něj znamená, že se může lépe zapojovat do hry se svými vrstevníky ve speciální školce při stacionáři Zvonek a že se také může učit další základní úkony nezbytné pro běžný život.

Za pomoc všem sponzorům děkují Ládíkovi rodiče

Přehled sponzorů Ládíkova léčebě rehabilitačního pobytu v květnu tohoto roku je uveden v sekci Přispěli na Ládíkovu léčbu tohoto webu.

Vedle nadace Charty 77 mají  Ládíkovi rodiče velkou oporu především ve dvou dalších  institucích. První z nich je Speciální školka při dětském stacionáři Zvonek v Kladně, poskytující Ládíkovi každodenní péči pod dohledem lékařky neuroložky a odborníků – pedagogů, sestřiček a fyzioterapeutů. Druhou je  Raná péče Diakonie Stodůlky, poskytující rodičům postižených dětí opravdu všestrannou pomoc.

Poděkování patří pracovníkům, zřizovatelům i sponzorům těchto institucí