Stalo se nedávno

 

8. prosince 2018, rozsvícení vánočního stromu v obci Dolany

Více zde

 

24.11. 2018 Vánoční tvoření v obci Dolany 

Více fotografií zde

 

27.10. 2018 Dýňové tvoření v obci Dolany - poděkování za finanční dar na Ladislavovu léčbu a rehabilitaci

Více zde

 

 


 

29.6. 2018 Ládík obdržel první vysvědčení

Více zde


18.6. 2018 v Kladně Motyčíně

Ládík získal nového pomocníka v souboji s nepřízní osudu. Je jím Základní škola a Mateřská škola Kladno Motyčín, Jiráskova ulice, tedy její žáci a pedagogové. Ti také připravili Dny s českými paralympioniky a hendikepovanými – Žáci pomáhají Ládíkovi Jemanovi -  více zde


9. a 10.6.2018 v Kladně, Pod průhonem

Vystavovali jsme na Kladenských dvorcích

více zde (www.ladikmaluje.cz)

 


Ládík je milý a usměvavý osmiletý klučina. Na první pohled byste nepoznali, jak těžký je Láďův zdravotní hendikep. Oboustranná spastická dětská mozková obrna (DMO -  spastická kvadruparéza) se psychomotorickou retardací zatím limituje jeho pohybové možnosti i sociální a intelektuální vývoj. Doposud není jisté, do jaké míry se u něj rozvine epilepsie, když připravenost k záchvatům dokumentuje elektroencefalografické vyšetření mozku (EEG). Projevuje se u něj také strabismus.

V tomto okamžiku má Ládík problémy s úchopem předmětů, neudrží se delší dobu v sedě, je zcela závislý na plenkách a používá jen několik slov. Těžko lze předem odhadnout meze, kam až se může dostat, jakých úspěchů lze dosáhnout léčbou, tréninkem a rehabilitací. 

K výraznějším pokrokům v oblasti psychomotoriky dochází především po absolvování léčebně rehabilitačních pobytů v Sanatoriích Klimkovice. Právě pro viditelný pozitivní vliv terapií v Klimkovicích Ládíkova neuroložka doporučila Ládíkovi absolvovat specializovaný léčebný program metodou REHA-BASIC i v roce 2018. Před Ládíkovými rodiči tak vyvstal problém jak během několika měsíců dát dohromady částku bez mála 100 tisíc Korun na úhradu léčebně rehabilitačního pobytu se zapojením do programu Reha - Basic.  Uhradit tuto částku v plné výši bylo nad možnosti Ládíkových rodičů. Opět se proto obrátili o pomoc na Nadaci Charty 77, která jim vyšla v ústrety a umožnila jim pro tento účel využívat podúčet zřízený při Kontu bariéry. Koncem roku 2017 jsme se začali obracet na potenciální sponzory o pomoc s financováním Ládíkovy rehabilitace. Již počátkem března jsme mohli konstatovat, že se díky velkorysosti dárců podařilo potřebný finanční obnos na Ládíkově podkontě Konta Bariery shromáždit. V květnu pak Ládík absolvoval měsíční léčebně rehabilitační pobyt v Klimkovicích. 

Další pobyt v Klimkovicích Ladík uskuteční v září tohoto roku. Finance na tento léčebně-rehabilitační pobyt se nám již s pomocí Nadace Sirius v rámci projektu "Patron dětí" podařilo zajistit. V tomto okamžiku začínáme shánět dalších 100 000 kč na lednový pobyt v Klimkovicích v roce 2019...

 

 

V únoru roku 2018 Ládík absolvoval 14 denní rehabilitační pobyt v Arpidě, centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením v Českých Budějovicích, a v květnu pak 4 týdenní lázeňsko-rehabilitační pobyt v Sanatoriích Klimkovice; více obrázků zde.

 

 

 

Za pomoc všem sponzorům děkují Ládík a jeho rodiče!