V březnu Ládík absolvoval 14 denní rehabilitační pobyt v Arpidě, centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením v Českých Budějovicích. Více zde.

Ládík je milý a usměvavý šestiletý klučina. Na první pohled byste nepoznali, jak těžký je Láďův zdravotní hendikep. Oboustranná spastická dětská mozková obrna (DMO -  spastická kvadruparéza) se psychomotorickou retardací zatím limituje jeho pohybové možnosti i sociální a intelektuální vývoj. Doposud není jisté, do jaké míry se u něj rozvine epilepsie, když připravenost k záchvatům dokumentuje elektroencefalografické vyšetření mozku (EEG). Projevuje se u něj také strabismus, který je korigován brýlemi s okluzorem. 

V tomto okamžiku má Ládík problémy s úchopem předmětů, neudrží se v sedě, je zcela závislý na plenkách a v podstatě nemluví. Těžko lze předem odhadnout meze, kam až se může dostat, jakých úspěchů lze dosáhnout léčbou, tréninkem a rehabilitací. 

Ládík již déle než rok podle možností pravidelně absolvuje hiporehabilitaci. Také plaváni je pro Ládíkův stav velmi prospěšné a proto se s ohledem na aktuální zdravotní stav zúčastňuje rehabilitace plaváním pro postižené děti v bazénu TJ Tuchlovice.

 

 

Ládíkova maminka se synem několikrát denně cvičí Vojtovou metodou.

K výraznějším pokrokům v oblasti psychomotoriky dochází především po absolvování léčebně rehabilitačních pobytů v Sanatoriích Klimkovice. Právě pro viditelný pozitivní vliv terapií v Klimkovicích Ládíkova lékařka neuroložka  doporučila Ládíkovi absolvovat specializovaný léčebný program metodou REHA-BASIC i v roce 2016. Před Ládíkovými rodiči tak vyvstal problém jak během několika měsíců dát dohromady částku bez mála 88 tisíc Korun na úhradu léčebně rehabilitačního pobytu se zapojením do programu Reha - Basic.  Uhradit tuto částku v plné výši bylo nad možnosti Ládíkových rodičů. Opět se proto obrátili o pomoc na Nadaci Charty 77, která jim vyšla v ústrety a umožnila jim pro tento účel využívat podúčet zřízený při Kontu bariéry. V listopadu roku 2015 jsme se začali obracet na potenciální sponzory o pomoc s financováním Ládíkovy rehabilitace. Dnes, počátkem února, můžeme konstatovat, že se díky velkorysosti dárců podařilo potřebný finanční obnos na Ládíkově podkontě Konta Bariery shromáždit.

Za pomoc všem sponzorům děkují Ládíkovi rodiče

Přehled sponzorů Ládíkova léčebě rehabilitačního pobytu v květnu tohoto roku je uveden v sekci Přispěli na Ládíkovu léčbu tohoto webu.

Vedle nadace Charty 77 mají  Ládíkovi rodiče velkou oporu především ve dvou dalších  institucích. První z nich je Speciální školka při dětském stacionáři Zvonek v Kladně, poskytující Ládíkovi každodenní péči pod dohledem lékařky neuroložky a odborníků – pedagogů, sestřiček a fyzioterapeutů. Druhou je  Raná péče Diakonie Stodůlky, poskytující rodičům postižených dětí opravdu všestrannou pomoc.

Poděkování patří pracovníkům, zřizovatelům i sponzorům těchto institucí