SPECIALIZOVANÁ TERAPIE REHA BASIC PRO PSYCHOMOTORICKÁ POSTIŽENÍ

Specializovaná terapie Reha basic je určena pro děti s těžkým psychomotorickým poškozením. Základem programu je  multismyslová stimulace organismu, na jejímž základě dochází k ovlivnění a využití maximálního potenciálu mozku. Terapie pozitivně ovlivňuje druhotné změny na pohybovém aparátu, které vznikají jako důsledek dlouhodobé neaktivity nebo snížené aktivity mnohdy v kombinaci se spasticitou.

Podstata léčebného programu

Program Rehabasic využívá efektu synergické reflexní terapie (SRT) v kombinaci se vzduchovými dlahami URIAS a stimulace senzorických funkcí v Snoezelenu.

SRT byla vyvinuta pro léčbu a prevenci následků mozkových hybných poruch, např. dětské mozkové obrny a dalších neuro-ortopedických nemocí u dětí a dospělých. Při SRT pacient aktivně necvičí, terapeut uvolňuje, zpevňuje a centruje tělesné struktury (svaly, klouby), zvětšuje jejich hybnost a současně aktivuje nebo tlumí nervový systém i orgány.

Tuto metodu doplňují vzduchové dlahy URIAS. Dlahy pozitivně ovlivňují mikrocirkulaci postižených tkání, normalizují svalové napětí (tonus), centralizují příslušné klouby a tlumí patologickou práci CNS (jako jsou např. napínací reflexy).

Při těžkém psychomotorickém poškození dochází také současně k senzorické deprivaci - úbytku a ztrátě všech informací a stimulů. Z tohoto důvodu je potřeba multisenzorického přístupu v terapii, který v tomto speciálním programu zajišťuje prostředí Snoezelenu. Ten nabízí zvýšené působení na více smyslů současně a tím přenáší vstupy do centrálního nervového systému. Umožňuje tak autentický prožitek, který ovlivňuje další vnímání dítěte a jeho reakce na zevní podněty.

 Další podpůrné procedury

  • Aplikace přírodního léčivého zdroje – jodobromové vody
  • Přírodní léčivý zdroj je aplikován formou koupelí či obkladů. Zvyšuje prokrvení a látkovou výměnu tkání a orgánů, změkčuje vazivové struktury, uvolňuje svalové kontraktury, zmírňuje akutní i chronické zánětlivé procesy, zklidňuje kožní defekty, působí výrazně analgeticky a ovlivňuje  spasticitu  svalů.
  • Oxygenoterapie, která podporuje látkovou výměnu v mozku.
  • Cvičení v bazénu s Cherek rukávky
  • Parafinové obklady

 Pro koho je program určen

Terapie je vhodná pro pacienty s DMOpři poúrazových a pozánětlivých stavech mozku, se senzorickými poruchami, s nádorovým poškozením s vážnými psychomotorickými následky, s cévními mozkovými poruchami s těžkými následky, nebo s genetickými vadami (Downův syndrom). Na jakém základě a v jakém věku došlo k tomuto poškození nehraje v této terapii roli.

 www.sanatoria-klimkovice.cz