Naším cílem je vytvořit knihu, kterou bychom mohli jako výraz vděčnosti věnovat sponzorům, bez jejichž pomoci nelze zajistit léčbu a rehabilitaci našeho syna.

Snad půl roku se v ukrutných tvůrčích bolestech rodila první verze knihy „Ládíkovy říkanky, pohádky a povídky pro malé i velké děti“. Tato kniha by neměla být nikdy hotová, chtěli bychom oslovovat co nejširší okruh potenciálních přispěvatelů, nejprve našich známých a kamarádů, pak umělců z oblasti poezie a literatury i z jiných oblastí tvorby a především studenty středních škol. Několik prvních stránek knihy jsme naplnili našimi laickými literárními pokusy a prvním přispěvatelem mimo rodinu byla paní Zdeňka Válová z Kladna – Švermova, které ještě jednou moc děkujeme.

Zde je jako soubor pdf ke stažení kniha Ládíkovy říkanky, pohádky a povídky pro malé i velké děti. Doufáme, že budeme muset tento odkaz často aktualizovat s tím, jak nám budou přibývat přispěvatelé. Tato verze ke stažení byla doplněná dne 8.4.2015.

Deník pojektu Láďova kniha

16.9.2014 Zkouška ohněm pro náš projekt proběhla dne 16.9. když jsme navštívili autogarmiádu ve Fantově kavárně na hlavním nádrží v Praze, pořádanou v rámci Festivalu Čtení ve vlaku. Podepisovala se zde řada českých spisovatelek a spisovatelů a naším cílem bylo nalézt mezi nimi přispěvatele do naší knihy. Stálo nás to dost odvahy, když jsme oslovili několik z těch (pro nás) nejznámějších, zmíníme alespoň paní Denemarkovou, paní Myškovou a pana Viewegha, ale také zástupce Střední školy a Vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby Michael. Nikdo z oslovených nás neodmítl. Pan Viewegh nám dokonce  hned na místě dal svolení k tomu, abychom do naší knížky zařadili některou z pohádek z jeho knihy Krátké pohádky pro unavené rodiče.

 

 Autogarmiáda ve Fantově kavárně na hlavním nádrží v Praze, dne 16.9. 2014

 

Rozhodně s rukama v klíně nečekáme na příspěvky oslovených autorů. Začali jsme s kontaktováním středních škol s prosbou o zapojení studentů a pedagogů do projektu.

Pro potřeby prvního kontaktu s oslovenými zástupci škol a "aby bylo nad čím diskutivat", připravili jsme nástin projektu Ládíkova kniha pro malé i velké děti. 

Zde je jako soubor pdf ke stažení nástin projektu Ládíkova kniha pro malé i velké děti.

13.11.2014Pořádně jsme do toho šlápli ve čtvrtek 13. listopadu, když jsme vyrazili do Prahy a navštívili tam hned osm středních škol. Jednali jsme s řediteli, jejich asistentkami nebo vyučujícími českého jazyka. Nikde nás neodmítli, vyslechli nás a přislíbili, že se nám pokusí pomoci se shromažďováním materiálu do naší - tedy Ládíkovy - knihy. A jak to dopadlo? Snad již brzy budeme moci návštěvíky Ládíkových stránek informovat o tom, jak v knize přibývají stránky.

 

Jedna z navštívených škol, Střední odborná škola sociální Svaté Zdislavy v Ječné ulici  

 

 

4.12.2014 - Za zmínku určitě stojí návštěva Střední odborné školy Drtinova. V této škole, laskavostí paní ředitelky, dostal Ládíkův otec příležitost obrátit se přímo na studentky s prosbou o pomoc při sestavování knihy. Oslovené studentky projekt evidentně zaujal. Na druhou stranu, dotazy, položené studentkami, byly  pro Ládíkovy rodiče velmi užitečné a jsou podnětem pro úvahy nejen nad způsobem prezentace projektu ale i nad jeho vlastní náplní.

16.12.2014Dnes jsme obdrželi první příspěvky z jedné ze škol, které jsme navštívili v listopadu. Esej Náš soused netopýr od studentky Markéty Kratochvílové a báseň Přemýšlím O Ničem od studenta Jonathana Caulkinse dorazily z Gymnázia Jana Palacha Praha 1, s.r.o. z Pštrossovy ulice. Oba příspěvky jsme doplnili obrázky a přidali do knížky. Mladým autorům moc děkujeme.

26.12.2014Pan prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. nám právě o vánočních svátcích dal souhlas k zařazení Pohádky o Zubajdě, Nosajdě a Hluchajdě z knihy Půďáci ze staré školy do naší knížky. Panu profesorovi za tento pěkný vánoční dárek za Ládíka moc děkujeme.

3.1.2015 - Prvním příspěvkem do naší knihy, získaném v novém roce, je báseň Jedinečný od paní Zuzany Vejvodové. Za básničku moc děkujeme a do nového roku paní Vejvodové přejeme mnoho úspěchů v osobním životě i v její herecké profesi.

 

Obrázek z pohádky O veselém hraběti a lakotném mlynáři  z Ládíkovy knihy 

15.1.2015 - Toho dne jsme se obrátili s prosbou o pomoc při získávání náplně knihy na členy Společnosti Parkinson, z.s. Paní Zdislava Freund, předsedkyně společnosti, nám ještě týž den udělala radost velmi povzbudivou odpovědí, totiž, že v řadách společnosti jsou členové,  kteří nám budou chtít a umět pomoci. První příspěvky, pěkné básničky, jsme obdrželi od členky společnosti, paní Ing. Jaroslavy Pechové, následovaly básničky od pana Jaromíra Špačka, Marcely Vojtovičové a paní Ing. Bohumily Šindelářové. Všem moc děkujeme. Básniček jsme nakonec obdrželi tolik, že je ani všechny nemůžeme v knize použít. Určitě ale od každého z uvedených autorů několik básniček do knihy zařadíme. Neodolali jsme, abychom jednu básničku (se souhlasem autorky) neuveřejnili na našem webu již nyní:

 

 

Pro tebe

Marcela Vojtovičová

 

Anděl lásky navštívil mě,
perutí svou pohladil,
zamával jen svými křídly
a zas hledal další cíl.

Volám na něj, počkej přece,
svůj hold chci já tobě dát,
že máš v plánu i nadále,
chránit nás a milovat.

Víš, že já mám lásku svoji,
že je pro mě anděl můj,
nadále a bez vyzvání,
tu mou lásku opatruj.

A když dojde na rozcestí,
ukaž mu směr, kam má jít,
aby nikde nezabloudil,
vždyť tu musí pro mne být.

Motlitbu já svoji skládám,
anděli, vždy při něm stůj,
a jedinou moji lásku,
navždycky mi opatruj!

 

1.2.2015 - Protože bychom chtěli již nyní připravit několik CD s Ládíkovou knihou, aby ji bylo možno lépe prezentovat při jednáních s dalšími potenciálními přispěvateli, vyrobili jsme si obrázek na krabičku CD. Jak jinak - je na něm náš Ládík, viz následující obrázek.

 

 

 

 4.3.2015 - Celý měsíc jsme do našeho deníku nevložili žádný nový zápis, takže by se zdálo, že se nic nedělo. Ale dělo se. Studenti VOŠ a SPŠ dopravní z  Prahy 1 pracovali na příspěvcích do Ládíkovy knihy. Výstup svého snažení nám poslali právě dnes. Pěkné básničky a krátké i delší příběhy studentů "Dopravní" svědčí o tom, že jim rozhodně invence nechybí. Klobouk dolů a děkujeme. Všechna jejich dílka do knížky opravdu rádi zařadíme. 

Nedá mi, abych nezmínil, že právě příspěvky od studentů nám dělají největší radost. Jsou totiž dokladem, že studenti chápou význam podpory hendikepovaným a že jim neváhají podporu poskytnout. Za to jim moc děkujeme.

21.3.2015 - Postupně nám Ládíkova kniha - díky laskavým přispěvatelům - pěkně tloustne. Jsme moc rádi, že se nenaplnily počáteční obavy, že narazíme na nezájem ze strany autorů příspěvků. Nyní, když máme "materiál", uvažujeme o tom, jak nejkomfortněji ho poskytnout adresátovi. Od počátku je jasné, že formou tištěné knihy to nebude. A to z jednoho podstatného důvodu - pro vysoké náklady na tisk a vazbu a nakonec i na distribuci. Pokusíme se najít sponzory pro knižní vydání, ale obáváme se, že neuspějeme. Proto počítáme se zasíláním knihy jako pdf souboru elektronickou poštou a jeho předávání ve formě jedenoduché elektronické knihy ze souborů pdf na CD. 

Celkem logickou myšlenku, namluvit příběhy našich autorů na zvukové CD, těžko můžeme uskutečnit bez pomoci trénovaných mluvčích. Již při prvních pokusech s nahráváním přednesu částí naší knihy jsme zjistili, že problém s pořízením kvalitní nahrávky není snad ani v technickém vybavení, ale spíše v zvládnutí přednesu četby textu. Předně jsme zjistili, že texty je třeba "přiohnout" tak, aby je bylo možno kvalitně přečíst s ohledem na možnosti netrénovaného - amatérského - mluvčího. Problém činily hlavně dlouhé věty, kdy přednášející při jejich čtení docházel dech. Zkoušeli jsme, zkoušeli, nahrávali, mazali a zas nahrávali. Při tom jsme se museli stále hlouběji klanět televiznim a rozhlasovým hlasatelům, moderátorům a hercům a herečkám všech kategorií. Máme dvě možnosti. Buď uspokojivě zvládnout přednes textu vlastními silami, to znamená silami maminky našeho Ládíka, nebo najít pomoc zkušeného řečníka. To by mohl být obsah nového projektu, který by navazoval na projekt Kniha pro Ládíka.

Na ukázku je zde ke stažení (jako WMA soubor) básnička Láďa jede do školky, přednesená Ládíkovou maminkou.