Abychom neopomněli žádný způsob získávání prostředků na úhradu nákladů nezbytných lázeňsko rehabilitačních pobytů našeho syna, začali jsme sbírat víčka od PET lahví. Má - li mít sběr víček smysl, je třeba zapojit velké množství lidí, mít k dispozici nemalé skladovací prostory a věnovat organizování sběru množství času a energie. Existují obětaví rodiče, nebo to byl dědeček, co se mihl před nedávnem v televizi, kteří dokáží během několika měsíců nasbírat takové množství víček, že to postačí na financování jednoměsíčního lázeňsko-rehabilitačního pobytu v ceně bezmála 100 000,- Korun. Pro představu: Sto tisíc korun představuje 1000 kusů 120 litrových pytlů plných víček. Do větší dodávky, jako je třeba takový Ford Transit, se vejde asi 40 pytlů. Takže k odvozu takového množství víček, aby se z jeho prodeje mohl uhradit jeden lázeňśko-rehabilitační pobyt, by bylo třeba 25 jízd Fordíka Transita.

 

nebo 1 jízda malé kolony 25 Transitů

 

 My víme, že se nám takové obrovské množství víček nasbírat nepodaří, ale nemůžeme nepoděkovat lidem, kteří nám sbírat víčka pomáhají a přispívají tak ne sice rozhodujícím, ale významným způsobem k úhradě rehabilitace našeho syna. Víčka pro Ládíka sbírají někteří naši sousedé, příbuzní a známí i lidé, jejichž jména neznáme a nikdy jsme se s nimi nesetkali.

Nejpilnějšími sběrači ale jsou děti ze Základní a mateřské školy Velvarská v Kladně. To si zaslouží zvláštní poděkování všem žákům školy i panu Mgr. Novákovi, zástupci ředitele, který sběr víček ve škole organizuje. Ve školním roce 2015/2016 se žákům školy podařilo nasbírat přes 350 kg víček. Děkujeme.

 

ZŠ a MŠ Kladno Velvarská, www.zsmsvelvarska.cz

 

Nečekaně jsme získali další sběrné místo v samoobsluze COOP v Kadně-Bressoně, Severní ulici 512. Zákazníci mohou zanechávat  Ládíkovi víčka přímo v prodejně. O tom, že to funguje, svědčí prvních 5 pytlů víček, které jsme z prodejny odvezli dne 20.10. 2016. Děkujeme paním prodavačkám i jejich zákazníkům.

 

Prodejna COOP Kladno-Bresson na Severní ulici

 

Delší dobu nám pomáhají sbírat víčka také příslušníci PČR z MO Praha Žižkov. Moc jim za to děkujeme!